Globalne podnebne spremembe – tema o kateri najpogosteje spregovorimo, ko na naša vrata potrka vremensko stanje, ki ga težko vnaprej predvidimo, vpliva pa na naše premoženje. Običajno negativno. Skrbno načrtovano odvodnjavanje lahko poskrbi, da bo škoda na vašem premoženju čim manjša, prav tako pa tudi strah o morebitnih posledicah vremenske neprilike. Vsi, ki vam je tematika blizu, saj probleme prepoznavate tudi v okolici svojega doma, si preberite več informacij o tej temi.

Kaj je odvodnjavanje in kdo ga potrebuje?

Z izrazom odvodnjavanje (v pogovornem jeziku pogosto, kar drenaža) običajno povezujemo način usmerjanja površinskih ali podtalnih voda stran od območij s presežki vode. Običajno se uporabniki s presežki vode soočajo ob večjih poletnih nalivih, ko v nekaj minutah na kvadratni meter površine pade več milimetrov padavin.

V osnovi je lahko sistem odvodnjavanja naraven ali umeten. Naravni sistemi so enostavni sistemi, ki so jih uporabljali že naši predniki za urejanje vodnih režimov na oz. v okolici kmetijskih površin (npr. jarki), umetni sistemi pa se uporabljajo na različnih površinah (tako kmetijskih kot urbanih) in zagotavljajo boljše upravljanje zalog vode.

 

Načrtovano odvodnjavanje poskrbi za protipoplavno zaščito objekta.

 

Odvodnjavanje v okolici doma

Pri izbiri sistema odvodnjavanja okoli doma boste morali izbirati med najustreznejšimi rešitvami kanalet in rešetk. Na vašo izbiro lahko vplivajo različni dejavniki, zato svetujemo posvet s strokovnjaki, ki vam bodo najbolje svetovali glede na značilnosti, ki jih določajo vaše potrebe.

Primerno izbran sistem odvodnjavanja v okolici našega doma poskrbi za večjo protipoplavno varnost našega doma. Prepreči namreč zbiranje (to je akumulacijo) vode, ki lahko v primeru večjih padavin vodi v poplavljanje. Prav tako pa lahko zbiranje vode vodi v razvoj žuželk, predvsem komarjev, ki v zastajajoči vodi opravijo svoj razmnoževalni cikel, nam pa povzročajo številne preglavice zlasti v poletnih mesecih. Sistem odvodnjavanja lahko poskrbi tudi za preprečevanje odnašanja hranilnih snovi s površin (na primer z vrta in zelenice), sočasno pa preprečuje tudi prekomerno odnašanje prsti s teh površin.

Za zagotavljanje ustreznega delovanja sistema je ključno redno vzdrževanje in čiščenje morebitnih nečistoč, ki jih je voda prinesla v sistem in lahko prepreči opravljanje funkcij sistema odvodnjavanja. Samo na ta način boste zagotovili protipoplavne lastnosti sistema ter preprečili jezo ob nepričakovani nevihti.