• Vse za dom

    Prodajna cena plina

    Velikokrat se sprašujemo koliko je prodajna cena plina v določenem obdobju. Prodajna cena plina je odvisna od same porabe plina, profila odjema posameznega odjemalca, ter od tipa pogodbe, ki opredeljuje model oblikovanja cene. Tisti, ki zemeljski plin uporabljajo skozi celo leto, so praviloma na boljšem s cenami kot tisti, ki plin uporabljajo plin samo v sezoni ogrevanja to pa zaradi manjšega sezonskega vpliva cen ter boljše izkoriščenosti prenosnih zmogljivosti. Prodajna cena plina se lahko določa na plinskih borzah. Tam se cena določa glede na povpraševanje po zemeljskem plinu in neposredno na podlagi ponudbe, kar se odraža na vrednosti plinskih indeksov. Za Slovenijo je zaradi bližine najpomembnejši indeks, ki ga objavlja avstrijska…