Visoka poraba različnih fosilnih goriv pri ogrevanju in pridobivanju toplote ima velik učinek na okolje, ne nazadnje pa tudi na energijsko učinkovitost ter porabo finančnih sredstev. Toplotna črpalka nudi rešitev, saj za ogrevanje ne potrebuje prav veliko energije, hkrati pa skrbi za pretvorbo toplotne energije, ki se nahaja v bližnjem okolju, v energijo za ogrevanje objekta. Tako lahko na ugoden način izkoriščamo naravno toploto zemlje, zraka ali vode, hkrati pa prispevamo k boljšemu odnosu do okolja.

toplotna črpalka

Toplotna črpalka je primerna za vse vrste ogrevanj. Mišljenje, da jo je najbolje vgraditi v nizkoenergijske objekte je zmotno. Primerna je tako za visokotemperaturne kot visokotemperaturne režime – seveda pa je vedno potrebno izbrati pravi model. V osnovi namreč vse toplotne črpalke delujejo na enak princip – zunanjemu zraku odvzemajo toploto ter jo odvajajo v notranjost objekta. Razlikujejo pa se glede na tip delovanja, zmogljivost, grelno število ter mnogo drugih lastnosti. Pred nakupom toplotne črpalke je najpomembneje izbrati črpalko, ki ustreza vašemu objektu. Potrebno je dimenzioniranje ostalih ogrevalnih naprav. Pozanimati se je potrebno, kakšne sanacijske ukrepe boste izvedli za realizacijo projekta toplotne črpalke. Obratovanje, ki ga nudi toplotna črpalka, mora namreč biti energijsko učinkovito, saj je to običajno prvenstveni razlog, da se za investicijo v črpalko sploh odločimo. 

Seveda je smiselno, da toplotna črpalka ogreva vašo sanitarno vodo, in ne le prostora, v katerem se nahaja. Na tem mestu je določanje potrebne moči črpalke ključno. Kaj pa tip črpalke? Toplotna črpalka zrak/voda ima neomejeno vira za ogrevanje, zato je primerna za namestitev kamorkoli. Žal ne dosega tako velikih zmogljivosti kot, npr., črpalka voda/voda. Črpalka zemlja/voda je, poleg črpalke voda/voda, primerna za monovalnetno namestitev, in tako dosega odlične rezultate v dobro izoliranih ter energijsko varčnih objektih. Model voda/voda sicer zahteva največji finančni vložek, investicija pa se povrne dolgoročno. Omogoča najvišje izkoristke, žal pa je za namestitev potreben zadosten vir podtalnice. Potrebuje tudi pridobivanje soglasja ustreznega organa.