Višina košnje trave je odvisna od razpoložljivega razpona višin košnje, moči motorja ter raznih drugih dejavnikov. Vsaka vrtna kosilnica je tudi na tem področju zgodba zase. V tehničnih podatkih ima tudi vsaka vrtna kosilnica zapisan razpon višine košnje od najnižje do najvišje stopnje. Višino se pri večini modelov lahko spreminja, razlike so v številu stopenj, višino nastavljamo ročno ali preko raznih mehanizmov.

vrtna kosilnica

Kosilnice imajo torej različne višine košnje, višino košnje se tudi na različne načine prilagaja, prav tako pa na višino košnje vpliva veliko število drugih dejavnikov. Načeloma bi se moral motor pri optimalni višini trave vrteti brez napora. Če pri drugih nespremenjenih pogojih znižamo kosilnico oziroma višino košnje, se bo motor bolj naprezal. Rešitev je v tem primeru močnejši motor ali povišanje vrtljajev motorja. Vendar povišanje vrtljajev motorja pomeni tudi več hrupa, večjo porabo goriva ter obrabo ključih komponent.

Pri izbiri optimalne kosilnice za določeno višino trave si lahko pomagamo na teoretičen ali praktičen način. Vsaka vrtna kosilnica ima priložene tehnične karakteristike motorja, včasih pa zasledimo tudi podatek o njeni primernosti za košnjo določene površine izražene v kvadratnih metrih. Pri prebiranju tehničnih podatkov je potrebo uporabiti tudi nekaj zdrave kmečke pameti. Kako visoko travo bo vrtna kosilnica spodobna optimalno pokositi, bomo ugotovili z upoštevanje vsem dejavnikov, kot so moč motorja, širina reza, možne višine košnje in podobno.

Še bolje pa bo izbrana vrtna kosilnica s preizkusom pred nakupom. Pri tem izberemo željeno višino košnje ter ugotavljamo obnašanje motorja. Preizkus lahko izkoristimo tudi za preizkušanje hrupnosti, vibracij ter vseh drugih pomembnih karakteristik. Najbolje izbrana vrtna kosilnica bo tista, katere izbiro smo utemeljili na preizkusu čim večjega števila kosilnic. Najbolj enostavna rešitev ali kompromis, pa je seveda redna košnja trave. Pogostejša košnja trave ne koristi zgolj vrtni kosilnici in posledično lastniku, ampak tudi kakovosti same trave.