Velikokrat se sprašujemo koliko je prodajna cena plina v določenem obdobju. Prodajna cena plina je odvisna od same porabe plina, profila odjema posameznega odjemalca, ter od tipa pogodbe, ki opredeljuje model oblikovanja cene. Tisti, ki zemeljski plin uporabljajo skozi celo leto, so praviloma na boljšem s cenami kot tisti, ki plin uporabljajo plin samo v sezoni ogrevanja to pa zaradi manjšega sezonskega vpliva cen ter boljše izkoriščenosti prenosnih zmogljivosti. Prodajna cena plina se lahko določa na plinskih borzah. Tam se cena določa glede na povpraševanje po zemeljskem plinu in neposredno na podlagi ponudbe, kar se odraža na vrednosti plinskih indeksov. Za Slovenijo je zaradi bližine najpomembnejši indeks, ki ga objavlja avstrijska borza v CEGH. 

prodajna cena plina

Prodajna cena plina se tistim odjemalcem, katerim se cena določa glede na osnovi naftne formule, se prodajna cena zemeljskega plina določa glede na vrednosti vplivnih elementov, ki so vezani na ceno nafte in naftnih derivatov na svetovnem trgu. Pomembna je tudi vrednost ameriškega dolarja kadar se določa prodajna cena plina. S tem dosežemo večjo prilagodljivost dobave, končna cena pa ni tako zelo različna od dogovorjene. Tveganje nihanj cen je mogoče zmanjšati. V pogodbi se moramo dogovoriti o določitvi fiksne cene. Prodajna cena plina se tako za dogovorjeno količino plina ne spreminja. 

Naša največja družba na področju dobave zemeljskega plina je Geoplin. Že več kot 40 let razvijajo, trgujejo in zastopajo na področju plinovoda po celi Sloveniji in sosednjih državah. Pri tem posebno pozornost namenjajo varovanju okolja. So zelo fleksibilni, konkurenčni glede cen ter kakovosti zemeljskega plina, so tudi zanesljivi in nasploh za odjemalce zelo ugodni ponudnik zemeljskega plina. Za vsakega odjemalca poskušajo najti čimbolj optimalno rešitev. 

Če vas zanima kaj več o tej družbi si lahko preberete na njihovi spletni strani www.geoplin.si ali jih lahko konvertirate preko elektronske pošte ali stacionarnega telefona.